مای بی سی یعنی چی؟

 

 

مای بی سی مخفف " My best choice " به معنی " بهترین انتخاب من " میباشد.