دکتر سلام 108 – دانلود کلیپ طنز سیاسی دکتر سلام ( تمامی قسمت ها )

دکتر سلام 108 – دانلود کلیپ طنز سیاسی دکتر سلام ( تمامی قسمت ها )

دکتر سلام مجموعه طنزیست که با ورود خود به زمینه سیاست سبکی جدید در نقد و اطلاع رسانی تاسیس کرد. دکتر سلام را می توان معروف ترین کلیپ سیاسی فضای مجازی دانست که از صراحت بیان نقد بی طرفانه و هنرمندی دانشجویان خبرگزاری دانشجو بهره می برد. این کلیپ هر هفته در روز های یکشنبه توسط سایت خبرگزاری دانشجو عرضه می گردد.

 

 

 

مجموعه دکتر سلام که کار خود را پیش از انتخابات شروع کرده هم اکنون از مخاطبین و طرفداران زیادی بهره می برد،این طرفداران مایلند وقایع سیاسی روز را از از زبان طنز کلیپ محبوب خود، دکتر سلام بشنوند.

 

دکتر سلام حقایق سیاسی روز را با زبانی طنز و عامیانه بیان می کند که همین مساله باعث افزایش محبوبیت این مجموعه شده است. این مجموعه سعی می کند با استفاده از هنر طنز پردازی و هم چنین کلیپ ها و صحنه های گلچین شده از میان فیلم های متنوع بر زیبایی و طنز گونه بودن مجموعه خود بپردازد. در ضمن جای دارد به نوبه خودمان به مسئولین و دست اندرکاران این مجموعه به دلیل بازخورد موفق این مجموعه تبریک گفت که حتی بعضی از مجموعه های سیاسی سیمای جمهوری اسلامی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده.

 

  • فرمت : MP4 + FLV
  • حجم : 40 + 90 مگابایت
  • منبع : یاس دانلود
  • رمز : www.yasdl.com

فرمت : MP4 – کیفیت خوب 67 مگا بایت

دانلود دانلود : دانلود دکتر سلام 32

فرمت : MP4 – کیفیت متوسط 27 مگا بایت

دانلود دانلود : دانلود دکتر سلام 32

——————————–

فرمت : MP4 – کیفیت خوب 75 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 33

فرمت : MP4 – کیفیت متوسط 32 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 33

——————————–

فرمت : MP4 – کیفیت خوب 80 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 34

فرمت : MP4 – کیفیت متوسط 26 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 34

——————————–

فرمت : MP4 – کیفیت خوب 84 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 35

فرمت : FLV – کیفیت متوسط 26 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 35

——————————–

فرمت : FLV – کیفیت خوب 22 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 36 تقلبی

——————————–

دانلود دانلود : شعر طنز رضا احسان‌پور در وصف کلید روحانی

دانلود دانلود : کلیپ کنایه‌های مجری برنامه به جشن همسر روحانی در کاخ سعدآباد

——————————–

فرمت : MP4 – کیفیت خوب – 150 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 36

فرمت : FLV – کیفیت متوسط – 26 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 36

——————————–

فرمت : MP4 – کیفیت بالا – 165 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 37

فرمت : FLV – کیفیت پایین – 25 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 37

——————————–

فرمت : MP4 – کیفیت بالا – 120 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 38

فرمت : FLV – کیفیت پایین – 25 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 38

——————————–

فرمت : MP4 – کیفیت بالا – 127 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 39

فرمت : FLV – کیفیت پایین – 25 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 39

——————————–

فرمت : MP4 – کیفیت بالا – 82 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 40

فرمت : FLV – کیفیت پایین – 25 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 40

——————————–

فرمت : MP4 – کیفیت بالا – 161 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 41

فرمت : FLV – کیفیت پایین – 25 مگا بایت

——————————–

فرمت : MP4 – کیفیت بالا – 83 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 55

فرمت : FLV – کیفیت متوسط – 41 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت55

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 56 کیفیت بالا - حجم 83 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 56 کیفیت متوسط - حجم 40 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 57 کیفیت بالا - حجم 80 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 57 کیفیت متوسط - حجم 38 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 58 کیفیت بالا - حجم 85 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 58 کیفیت متوسط - حجم 43 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 59 کیفیت بالا - حجم 82 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 59 کیفیت متوسط - حجم 41 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 60 کیفیت بالا - حجم 132 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 60 کیفیت متوسط - حجم 46 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 61 کیفیت بالا - حجم 105 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 61 کیفیت متوسط - حجم 45 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 62 کیفیت بالا - حجم 114 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 62 کیفیت متوسط - حجم 43 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 63 کیفیت بالا - حجم 91 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 63 کیفیت متوسط - حجم 46 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 64 کیفیت بالا - حجم 96 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 64 کیفیت متوسط - حجم 46 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 65 کیفیت بالا - حجم 94 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 65 کیفیت متوسط - حجم 40 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 66 کیفیت بالا - حجم 75 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 66 کیفیت متوسط - حجم 36 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 67 کیفیت بالا - حجم 96 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 67 کیفیت متوسط - حجم 45 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 68 کیفیت بالا - حجم 88 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 68 کیفیت متوسط - حجم 42 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 69 کیفیت بالا - حجم 90 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 69 کیفیت متوسط - حجم 45 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 70 کیفیت بالا - حجم 89 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 70 کیفیت متوسط - حجم 42 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 71 کیفیت بالا - حجم 90 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 71 کیفیت متوسط - حجم 40 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 72 کیفیت بالا - حجم 118 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 72 کیفیت متوسط - حجم 54 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 73 کیفیت بالا - حجم 95 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 73 کیفیت متوسط - حجم 35 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 74 کیفیت بالا - حجم 94 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 74 کیفیت متوسط - حجم 34 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 75 کیفیت بالا - حجم 96 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 75 کیفیت متوسط - حجم 43 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 76 کیفیت بالا - حجم 90 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 76 کیفیت متوسط - حجم 31 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 77 کیفیت بالا - حجم 92 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 77 کیفیت متوسط - حجم 42 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 78 کیفیت بالا - حجم 96 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 78 کیفیت متوسط - حجم 50 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 79 کیفیت بالا - حجم 83 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 79 کیفیت متوسط - حجم 41 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 80 کیفیت خوب - حجم 90 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 80 کیفیت متوسط - حجم 45 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 81 کیفیت خوب - حجم 95 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 81 کیفیت متوسط - حجم 52 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 82 کیفیت خوب - حجم 98 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 82 کیفیت متوسط - حجم 44 مگا بایت

—————————–

دانلود دانلود : قسمت 83 کیفیت خوب - حجم 80 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 83 کیفیت متوسط - حجم 40 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 84 کیفیت خوب - حجم 82 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 84 کیفیت متوسط - حجم 47 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 85 کیفیت خوب - حجم 75 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 85 کیفیت متوسط - حجم 42 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 86 کیفیت خوب - حجم 54 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 86 کیفیت متوسط - حجم 30 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 87 کیفیت خوب - حجم 67 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 87 کیفیت متوسط - حجم 45 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 88 کیفیت خوب - حجم 56 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 88 کیفیت متوسط - حجم 31 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 89 کیفیت خوب - حجم 90 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 89 کیفیت متوسط - حجم 42 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 90 کیفیت خوب - حجم 59 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 90 کیفیت متوسط - حجم 30 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 91 کیفیت خوب - حجم 67 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 91 کیفیت متوسط - حجم 34 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 92 کیفیت خوب - حجم 91 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 92 کیفیت متوسط - حجم 41 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 93 کیفیت خوب - حجم 99 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 93 کیفیت متوسط - حجم 41 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 94 کیفیت خوب - حجم 89 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 94 کیفیت متوسط - حجم 51 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 95 کیفیت خوب - حجم 88 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 95 کیفیت متوسط - حجم 51 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 96 کیفیت خوب - حجم 96 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 96 کیفیت متوسط - حجم 54 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 97 کیفیت خوب - حجم 103 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 97 کیفیت متوسط - حجم 58 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 98 کیفیت خوب - حجم 110 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 98 کیفیت متوسط - حجم 62 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 99 کیفیت خوب - حجم 97 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 99 کیفیت متوسط - حجم 55 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 100 کیفیت خوب - حجم 103 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 100 کیفیت متوسط - حجم 58 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 101 کیفیت خوب - حجم 94 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 101 کیفیت متوسط - حجم 47 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 102 کیفیت خوب - حجم 100 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 102 کیفیت متوسط - حجم 51 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 103 کیفیت خوب - حجم 101 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 103 کیفیت متوسط - حجم 57 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 104 کیفیت خوب - حجم 102 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 104 کیفیت متوسط - حجم 47 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 105 کیفیت خوب - حجم 100 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 105 کیفیت متوسط - حجم 50 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 106 کیفیت خوب - حجم 92 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 106 کیفیت متوسط - حجم 44 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 107 کیفیت خوب - حجم 86 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 107 کیفیت متوسط - حجم 57 مگا بایت

——————————–

دانلود دانلود : قسمت 108 کیفیت خوب - حجم 100 مگا بایت

دانلود دانلود : قسمت 108 کیفیت متوسط - حجم 63 مگا بایت

 

نویسنده مطلب: سید حسن حسینی

سید حسن حسینی

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!