در آینده می‌توانید با پلک‌زدن عکاسی کنید

در آینده می‌توانید با پلک‌زدن عکاسی کنید

با توجه به تعداد زیاد تحقیقات و اختراعات ثبت شده در حوزه گجت‌های پوشیدنی هوشمند مربوط به چشم در چند سال گذشته، به نظر می‌رسد هر روز به شرایطی که در آن جهان را از پشت لنزهای هوشمند ببینیم نزدیک‌تر می‌شویم. طبق آخرین اخبار شرکت سونی یک اختراع ثبت کر...